מה אוכלים?

יהודה מכבי

morning Manu

served from 7:00 a.m. to 12:00 p.m

Lunch menu

served from 12:00 to 19:00

Evening menu

served from 19:00 until closing

קינוחים